Системи за броење посетители
Мониторингот на податоците за посетителите и другите податоци за маркетинг во денешно време значи конкурентна предност, зголемување на задоволството на посетителите, нов KPI во бизнисот и постигнување на подобар бизнис резултат.
Она што не го мериме, не можеме да го контролираме.

Бројот на посетители е еден од најважните податоци за донесување на одлуки на маркетинг кампањи, комуникација, планирање на вработените, отворање / затворање на секоја локација и регуларноста на понудата во однос на демографскиот состав на посетители. Користење на ниво на микро-локација или група на локации на продавници, трговски центри, туристички објекти, библиотеки, културни, спортски и други објекти.
За највисок степен на точност, ние комбинираме различни технологии за броење во REMS софтверот. Во зависност од индивидуалниот премин, ние одбираме 3D, термички, видео и IR броење или комбинација на различни технологии.

Бројачите се избираат врз основа на индивидуалниот премин за кој сакаме да имаме податоци за премин по часови, денови, недели, месеци и години. Ние комбинираме 3D, термички, видео и IR броење за да добиеме највисок степен на прецизност на броењето.

 • Мониторирање на посетители по час, денови, недели, месеци, локации
 • Различни конверзии
 • Мерење на ефективноста на маркетинг комуникациските кампањи
 • Подобри и попрецизни информации за деловно одлучување
 • Зголемување на просечното купување
 • Мерење на присуството на индивидуални настани
 • Зголемување на конкурентската предност
 • Прилагоден модуларен дизајн

Надградба на системот за броење за посетители:

 • Интеграција со системот за броење на возила
 • Интеграција на податоци за класификација на лица за пол и возраст
 • Корелација на податоците за задоволството на клиентите
 • Интеграција на POS-податоци за пресметка на конверзијата
 • Корелацијата со Кобис
 • Безжични копчиња за повик
 • Управување со аларми

Прашања