Препознавање на регистарски таблици
Целосното решение за системот за препознавање на регистарски таблички обезбедува контрола на пристапот и автоматизацијата на преминување на патничките и товарни возила до заштитеното подрачје.
Системот за регистрирање на таблички ги комбинира безбедноста и логистиката.

Медиумот за идентификација е регистарска табличка на возилото и не се потребни дополнителни медиуми за идентификација. Со помош на системот ги идентификуваме и анализираме преодните возила, опасниот транспорт, сомнителните возила и идентификуваме товар (контејнери). Системот за препознавање на регистарски таблички може да се интегрира во постојниот логистички систем, да се поврземе со системот за видео надзор, системот за управување со клуч, SAP и други системи со цел да ја зголемиме безбедноста, да го оптимизираме процесот на работа и да управуваме со критичните настани.

Области на примена на системот за препознавање на регистарските таблички:

 • Автоматизација на логистичките функции на компаниите и индустријата
 • Автоматизација на паркирање
 • (хотелски паркиралишта, казина, аеродроми, индустриски објекти, бизниси, ...)
 • Зголемување на ефикасноста на логистичките функции во градот
 • Пресметка на патарина на автопатите
 • Идентификување и спречување на бегство во сервисните станици
 • Управување со сообраќај низ градските центри

Резултатот од технологијата за препонавање на регистарски таблички во комбинација со флексибилен софтвер:

 • Оптимизација на логистичките процеси
 • Намалување на загубите во залихите
 • Исклучен човечки фактор
 • Повисоко ниво на безбедност
 • Апсолутна контрола на влез на возила во областа
 • Идентификација на повратниците
 • Ефикасно решение на проблемите за паркирање
 • Намалување на товарот врз животната средина
 • Сопствено решение

Технологијата за препознавање на регистарската табличка работи со конвертирање на информации за сликата од камерата во запис на карактери, овозможувајќи понатамошна обработка на бројот во системот за бази на податоци.

Фотографирање
Сликата на возилото се фаќа преку специјална камера, која обезбедува видливост на регистарската табличка во текот на денот и ноќта и не е осетлива на временските услови. Панорамската слика исто така може да биде фатена во моментот на идентификација на регистарска табличка со слика на возачот.

Технологија на препознавање
Препознавањето на регистарските таблици работи врз основа на технологијата OCR (Optical Character Recognition), која е прилагодена за читање на таблици за автомобили. Може да се идентификуваат единствени и двострани регистарски таблички. И покрај надворешните фактори (оштетени, валкани или избледени), се постигнува многу висок степен на сигурност на препознавање.

Обработка на податоци
Идентификуваната низа карактери се внесува во базата на податоци и може дополнително да се опреми со податоци како датум и време на идентификација, сигурност, слика, итн. Со соодветни апликации, овие податоци можат подоцна да се обработуваат, пребаруваат, сортираат, управуваат итн.

Прашања