Безбедна употреба и совршенство на сефови.

За време на нивниот престој во хотели, станови и други сместувачки капацитети, гостите исто така се очекува да имаат сигурност на нивниот имот. Тие сакаат да чуваат скапоцености, како што се телефони, камери, лаптопи, накит и пари, за време на нивното отсуство во собата. Сефовите се важен дел од хотелската соба и мора да се совпаднат со совршениот простор.

  • Високо ниво на безбедност
  • Висока сигурност и функционалност
  • Следење на отварање
  • Вградена висококвалитетна механичка заштита
  • Полнење на електрични апарати за време на складирањето во сефот
  • Ниска потрошувачка на енергија
  • Безбедно управување со инвалидност (ADA), опција
  • Различни големини и дизајни

Прашања