Системи за управување со клучеви
Ние го воведуваме клучниот систем за управување кога сакаме да го ограничиме пристапот до клучевите, да спречиме неовластено користење на клучеви и манипулации, и во реално време да знаеме кој има специфичен клуч.
Целоснo следење на употребата на клучевите со системот за управување со клуч на RFID.

Системот обезбедува оптимално решение за флоти од автомобили и камиони, работни машини и врати без контрола на пристап, како што се кабинети, училници, лаборатории, канцеларии со IT опрема и архиви. Интегрираниот систем за управување со клучот го комбинира управувањето со клучот, управувањето со возниот парк и управувањето со средствата.

Предности:
 • Ограничен пристап до клучеви / објекти со поголема вредност
 • 100% следење на употребата на клучеви
 • Транспарентност над сите клучеви / предмети со повисока вредност
 • Поддршка на организацијата на логистичката функција
 • Олеснување на работата на вработените
 • Оптимизирање на работниот процес
 • Управувајте од осум до илјадници клучеви
 • Управувајте од осум до илјадници коцки со предмети со повисока вредност
 • Модуларен дизајн
 • Далечинско управување и следење
 • Системска компатибилност со постоечките картички за контрола на пристап или евиденција на работно време

Прашања