RFID решенија за библиотеки
Решенијата со RFID ви овозможуваат целосно да ја персонализирате библиотеката, нејзините учесници и библиотетските процеси. Да се зголеми задоволството на корисниците и вработените, да се оптимизираат работните процеси и да се обезбеди сеопфатен преглед на "операцијата" на библиотеката.
Интеграција со Cobiss 2, Cobiss 3, SIP2 протокол или LDAP

Со воведување на RFID решенија во библиотеката, го зголемувате задоволството на корисниците и вработените, ги оптимизирате работните процеси и обезбедувате сеопфатен преглед на "функционирањето" на библиотеката.

  • Брзо и лесно изнајмување / враќање на библиотетскиот материјал
  • Зголемување на задоволството на посетителите
  • Олеснување на работата на вработените во библиотеката
  • Брз и точен инвентар
  • Намалување на локацијата на библиоттскиот материјал
  • Оптимизирање на работниот тек
  • 24/7 независно враќање на библиотетски материјал

Каталог на производи

Labels 487

Каталог на производи

Labels 487

Каталог на производи

ročni čitalec 092014

Каталог на производи

Staff Station 530

Каталог на производи

Staff Station 530

Каталог на производи

Autosort Indoor 455

Каталог на производи

PG45

Каталог на производи

Autosort Outdoor 464

Каталог на производи

info column

Каталог на производи

Info Column and Trolley 475

Каталог на производи

Flexdesk front

Каталог на производи

programski vmesnik

Прашања