Системите за видео надзор се неопходни во сите области каде што сакаме да обезбедиме повисоко ниво на безбедност. Решенијата за видео надзор мора да бидат комбинација на систем со високи перформанси и технологија која е лесна за користење.
Видео надзорот е клучен сегмент во техничката заштита на луѓето и имотот.

Високо ефикасните и флексибилни системи за видео надзор обезбедуваат основа за техничка заштита на луѓето и имотот и минимизирање на злоупотребите. Видео детекцијата и видео надзорот се системи кои се инсталираат во посебни средини како самостојни системи, а во други како надградба на друг технички систем. Со интегрирањето на системот за видео надзор со контрола на пристап, системи за откривање на рана детекција и кражба, заштита на периметар и препознавање на регистарски таблички, постигнуваме одлични технички заштитни ефекти.
Системите за видео надзор се важен дел од техничката заштита на банките и финансиските институции, комерцијалните објекти, индустриските згради, продавниците и трговските центри.


Предности:

  • Превенција на внатрешните и надворешните неовластени активности
  • Зголемување на ефикасноста на безбедноста
  • Мониторинг на оддалечена локација

Карактеристики:

  • Висок степен на флексибилност - отворена платформа
  • Поддршка за различни IP камери
  • Поддршка на различни аналогни камери
  • Модуларна структура
  • Интелигентни функции
  • Дизајн на контролни центри

Прашања