Планирање и проектирање
Специјализирани за проектирање и подготовка на интегрирани, комплексни и сеопфатни решенија.
Проектирањето и дизајнот е основа за ефикасно работење и оптимизација на техничкиот систем.

Нашиот сопствен оддел е секогаш спремен за планирање и подготовка на документацијата за проект во сите фази на реализација: преглед, идеен проект, проект за дозвола за изградба, проект понуда, проект за имплементација, имплементација, проект за одржување и одржување. Предложените решенија се засноваат на општите технички норми, стандарди и прописи. 

Сето ова е збогатена со резултатите на долгогодишно искуство и експертиза во обезбедувањето на решенија за комерцијални и трговски центри, хотели, термо и спа објекти, бензински пумпи, болници, банки, магацини, индустриски објекти, згради на јавната администрација (како библиотеки, училишта, универзитети, судови, ...) транспортни решенија и деловни и станбени згради.

Прашања