Детекција на пожар
Ефикасна превенција на лицата изложени на ризик и оштетување на опремата и зградите е основна задача на системите за рано откривање и дојава на пожари.
Внимателно дизајниран и имплементиран систем за рано откривање и известување на пожари е решение за вашиот живот и имот.

Целта и задачата на системот за автоматска противпожарна заштита е да ги открие што е можно поскоро огнот или производите на согорување што се случуваат за време на оксидација (оган или горење со пламен). Системот е еден од активните противпожарни системи. Ерупцијата од пожар мора да се следи во реално време, сметајќи ги и секундите, и затоа е неопходно да се избере квалитетен напреден систем за откривање на пожар базиран на специфичноста на одреден објект во фазата на планирање и проектирање.
 

  • Рано откривање на пожар
  • Спречување на повреди и оштетувања
  • Висока сигурност при работа во различни услови
  • Детекција на различни видови на пожари
  • Говорен аларм и целна евакуација
  • Систем со високи перформанси со можност за проширување
  • Интеграција со други технички системи
  • 24/7 техничка служба и поддршка

Прашања