Статистиката на Министерството за внатрешни работи го покажува трендот на последниве години, кој опфаќа голем број на грабежи дневно. Материјалната штета и престижот на провалниците се зголемуваат од година во година.
Алармните системи се решение за намалување на ризикот од кражба, оштетување на имот и кражба на деловни информации.

Системот за рано откривање и пријавување на провалници игра многу важна улога во обезбедувањето на безбедноста на деловните, индустриските, станбените и другите објекти. Работата на натрапниците продолжува, но со висококвалитетни системи за откривање на упад им се овозможува на безбедносните служби да реагираат на време. 


  • Сигурен откривање на провалници
  • Зголемена безбедност на имотот на компанијата
  • Можност за поврзување со службениот центар
  • Комбинација со извештај за пожари
  • Систем со високи перформанси со можност за проширување
  • Жичен или безжичен алармен систем
  • 24/7 техничка служба и поддршка

Прашања