Листа на референци

Искуства, соработка, знаење

Референциите на СЕНСОР се резултат на долгогодишно искуство и техничко знаење на вработените. Во Македонија, компанијата Сенсор е позиционирана како системски интегратор на комплексни и сеопфатни решенија од областа на безбедносните системи и автоматика.

Cookies

This site uses cookies to ensure a better functioning and user experience. Cookies are stored in your browser and can be deleted at any time. You can read more about cookies here.

Necessary cookies

They are indispensable for the functioning of the website.

Functional cookies

They allow the use of third-party services and social media, e.g. watch a video on a YouTube channel.

Analytical cookies

With Google Analytics cookies, we are able to identify users' needs and improve the user experience on the site.

I authorize the processing of data for the purposes indicated above