Листа на референци

Искуства, соработка, знаење

Референциите на СЕНСОР се резултат на долгогодишно искуство и техничко знаење на вработените. Во Македонија, компанијата Сенсор е позиционирана како системски интегратор на комплексни и сеопфатни решенија од областа на безбедносните системи и автоматика.