БИДЕТЕ ЧЕКОР ПРЕД ДРУГИТЕ И НАМАЛЕТЕ ГИ КРАЖБИТЕ ВО ВАШИТЕ ПРОДАВНИЦИ
Screenshot 4
Почитувани партнери,
Изминатите години континуирано се зголемува потребата за заштита на производи од кражба кај малите и големи компании и нивните продажни места низ целата земја.
Сенсор е секојдневно и директно инволвирана во бебедностните аспекти на вашиот бизнис и заштитата на производи од кражба. Од таа причина се трудиме навремено да нудиме модерни решенија кои би ја подобриле безбедноста на вашето продажно место.
Во продолжение Ви го презентираме системот за заштита од кражба со магнетни деактиватори кои се почесто се појавуваат на пазарот.
Apparel Guard од програмата на Sensormatic е систем кој се поставува во соблекувалните на вашето продажно место. Неговата задача е детекција на магнетни деактиватори со кои се одстрануваат магнетни тагови. Детекцијата на магнетни деактиватори го информира одговорното лице во објектот за присуство на магнетен деактиватор во соблекувална со точна локализација и тивок аларм нудејќи дискреција према другите купувачи пристуни во продажното место.
За повеќе информации тимот на Сенсор Ви стои на располагање.

Security is everyone’s concern… but it’s our business.

Прашања